Interior Football League ครั้งที่ 7

15 , 22 กันยายน และวันที่ 6 ตุลาคม 2012 @สนาม Superkick (ลาดพร้าว 80)

ทางโพลิเดคได้เข้าร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล Interior League เป็นครั้งที่ 2 และในงานนี้เราได้จัดเตรียม กองเชียร์ ผ้าเย็น ไอติมโบราณ และน้ำสมุนไพร ให้กับ
นักฟุตบอลและผู้ร่วมงาน

วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมครั้งนี้คือ เพื่อประชาสัมพันธ์ Brand ของเราให้เป็นที่รู้จัก
ในวงการ top designer มากยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเพื่อกระชับมิตรสัมพันธ์กับ
ผู้ออกแบบและ ผู้ที่ประกอบวิชาชีพเดียวกันนอกเหนือ

จากบรรยากาศในการทำงาน และเพิ่มมิตรภาพที่ดีระหว่างบุคคลและองค์กร