"โพลีเดค" ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2535 โดยมีจุดประสงค์ และความตั้งใจที่จะผลิตสินค้าทดแทนการใช้ไม้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและ ตกแต่ง เพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่า และการนำเข้าไม้จากต่างประเทศ

ถึงแม้ว่าจะมีการรณรงค์ให้ปลูกป่าทดแทน แต่ความต้องการไม้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และตกแต่งก็ยังไม่เพียงพอเนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว

"โพลีเดค" อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการตกแต่งอาคารทั้งภายใน และ ภายนอกอาคาร แล้ว "โพลีเดค" ยังมีสินค้ามากมาย เช่น ฐานโคมไฟ โดม เสา หัวเสา ฐานเสา และอื่นๆอีกมากมาย