ขั้นตอนที่ 1

ตีเส้นแนวที่จะติดตั้งบัวตามขนาดของบัว
เพื่อกำหนดแนวเส้นให้บัวเดินตรงตามแนว หากไม่ตีเส้นอาจทำให้แนวบัวหลังการติดตั้งคด ในกรณีที่หน้างานมีปัญหาผนังไม่ได้แนวหรือฝ้าไม่ได้ระดับ