พนักงานฝ่ายการตลาด 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง, สัญชาติไทย อายุ 23-30 ปี
  • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด 1-2 ปี
  • มีรถยนต์ส่วนตัว
  • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ได้ดี

ลักษณะหน้าที่ของงาน

  • วางแผนงานการตลาดประจำไตรมาศ และประจำปี
  • ดูแลการจัดทำแคตตาล็อก, เวบไซท์ และสื่อโฆษณา
  • ดูแลฐานข้อมูลลูกค้า
  • หาวิธีการส่งเสริมการขายสินค้าด้วยช่องทางการตลาดต่างๆ