• บัวประดับฝ้าเพดาน

  • บัวประดับผนัง

  • ฐานโคมไฟและโดม

  • เสาและหัวเสา

  • ค้ำยัน

  • ประดับผนัง และ กรอบรูป

  • ประดับยอดหลังคา

  • พนารักษ์

  • ชิ้นประดับ

  • แผ่นประดับผนัง

 

CN-019

H 30.0 x W 24.5 x L 200 cm

CN-028+028A

CN-028 H 18.5 x W 19.2 x L 200 cm CN-28A H 9.2 x W 7.6 x D 4.0 cm

CN-053

H 14.8 x W 14.8 x L 200 cm

CN-055

H 30.0 x W 13.5 x L 200 cm

CN-058

H 23.5 x W 16.5 x L 200 cm

CN-105

H 5.0 x W 5.0 x L 200 cm

CN-111

H 10.0 x W 15.5 x L 200 cm

CN-140

H 7.5 x W 7.5 x L 200 cm

CN-147

H 10.0 x W 10.5 x L 200 cm

CN-222

H 12.5 x W 10.0 x L 200 cm

CN-019

H 30.0 x W 24.5 x L 200 cm

CN-028+028A

CN-028 H 18.5 x W 19.2 x L 200 cm CN-28A H 9.2 x W 7.6 x D 4.0 cm

CN-053

H 14.8 x W 14.8 x L 200 cm

CN-055

H 30.0 x W 13.5 x L 200 cm

CN-058

H 23.5 x W 16.5 x L 200 cm

CN-105

H 5.0 x W 5.0 x L 200 cm

CN-111

H 10.0 x W 15.5 x L 200 cm

CN-140

H 7.5 x W 7.5 x L 200 cm

CN-147

H 10.0 x W 10.5 x L 200 cm

CN-222

H 12.5 x W 10.0 x L 200 cm