• บัวประดับฝ้าเพดาน

  • บัวประดับผนัง

  • ฐานโคมไฟและโดม

  • เสาและหัวเสา

  • ค้ำยัน

  • ประดับผนัง และ กรอบรูป

  • ประดับยอดหลังคา

  • พนารักษ์

  • ชิ้นประดับ

  • แผ่นประดับผนัง

 

PW-001

H 60.0 x W 240.0 x T 1.5 cm

PW-002

H 60.0 x W 240.0 x T 1.5 cm

PW-003

H 60.0 x W 240.0 x T 1.5 cm

PW-004

H 60.0 x W 240.0 x T 1.5 cm

PW-005

H 60.0 x W 240.0 x T 1.5 cm

PW-006

H 60.0 x W 240.0 x T 1.5 cm

PW-008

H 35.0 x W 243.0 x T 1.5 cm

PW-009

H 60.0 x W 240.0 x T 1.5 cm

PW-010

H 60.0 x W 240.0 x T 1.5 cm

PW-001

H 60.0 x W 240.0 x T 1.5 cm

PW-002

H 60.0 x W 240.0 x T 1.5 cm

PW-003

H 60.0 x W 240.0 x T 1.5 cm

PW-004

H 60.0 x W 240.0 x T 1.5 cm

PW-005

H 60.0 x W 240.0 x T 1.5 cm

PW-006

H 60.0 x W 240.0 x T 1.5 cm

PW-007

H 60.0 x W 240.0 x T 1.5 cm

PW-008

H 35.0 x W 243.0 x T 1.5 cm

PW-009

H 60.0 x W 240.0 x T 1.5 cm

PW-010

H 60.0 x W 240.0 x T 1.5 cm

PW-011

H 61.3 x W 236.0 x T 1.5 cm

PW-012

H 60.0 x W 240.0 x T 1.5 cm

PW-013

H 60.0 x W 60.0 x T 1.5 cm

PW-014

H 40.0 x W 40.0 x T 3.1 cm

PW-015

H 60.0 x W 240.0 x T 1.5 cm

PW-016

H 59.5 x W 240.0 x T 1.5 cm

PW-017

H 70.0 x W 240.0 x T 3.0 cm

PW-018

H 60.0 x W 240.0 x T 3.0 cm

PW-019

H 180.0 x W 90.0 x T 1.5 cm

PW-020

H 75.0 x W 200.0 x T 3.0 cm