• บัวประดับฝ้าเพดาน

  • บัวประดับผนัง

  • ฐานโคมไฟและโดม

  • เสาและหัวเสา

  • ค้ำยัน

  • ประดับผนัง และ กรอบรูป

  • ประดับยอดหลังคา

  • พนารักษ์

  • ชิ้นประดับ

  • แผ่นประดับผนัง

 

CL-03

Ø 14.5 x Ø 20.0 x Ø 13.5 x H 175.0 cm

CL-04

Ø 13.0 x H 102.0 cm

CL-07A

Ø 20.0 x Ø 32.0 x H 20 cm

CL-07B

Ø 25.0 x Ø 30.0 x H 9.0 cm

CL-28A

Ø 31.0 x Ø 45.0 x H 30.0 cm

CL-53A

W 53.0 x D 53.0 x H 18.0 cm

H-09

W 80.0 x D 80.0 x H 40.0 cm

CL-52-42 Set (H-10, PMM-155, PMM-120, PMM-163)

CL -52-42 Ø 52.0 x Ø 42.0 x H 320 cm

H-10 Ø 43.0 x Ø 80.0 x H 43 cm

PMM-155 H 5.0 cm

PMM-120 H 10.0 cm

PMM-163 H 20.0 cm

CL-09 Set (CL-09A, CL-25, CL-09B)

CL-09A Ø 22.0 x Ø 48.0 x H 53.3 cm

CL-25 Ø 25

CL-09B Ø 22.0 x Ø 45.5 x H 106.7 cm

CL-02 Set (CL-02A, CL-02)

CL-02 Ø 32.0 x H 200 cm

CL-02A Ø 20.0 x Ø 32.0 x Ø 27.5 x H 18.5 cm

CL-03

Ø 14.5 x Ø 20.0 x Ø 13.5 x H 175.0 cm

CL-04

Ø 13.0 x H 102.0 cm

CL-07A

Ø 20.0 x Ø 32.0 x H 20 cm

CL-07B

Ø 25.0 x Ø 30.0 x H 9.0 cm

CL-28A

Ø 31.0 x Ø 45.0 x H 30.0 cm

CL-53A

W 53.0 x D 53.0 x H 18.0 cm

H-09

W 80.0 x D 80.0 x H 40.0 cm

CL-52-42 Set (H-10, PMM-155, PMM-120, PMM-163)

CL -52-42 Ø 52.0 x Ø 42.0 x H 320 cm

H-10 Ø 43.0 x Ø 80.0 x H 43 cm

PMM-155 H 5.0 cm

PMM-120 H 10.0 cm

PMM-163 H 20.0 cm

CL-09 Set (CL-09A, CL-25, CL-09B)

CL-09A Ø 22.0 x Ø 48.0 x H 53.3 cm

CL-25 Ø 25

CL-09B Ø 22.0 x Ø 45.5 x H 106.7 cm

CL-02 Set (CL-02A, CL-02)

CL-02 Ø 32.0 x H 200 cm

CL-02A Ø 20.0 x Ø 32.0 x Ø 27.5 x H 18.5 cm