• บัวประดับฝ้าเพดาน

  • บัวประดับผนัง

  • ฐานโคมไฟและโดม

  • เสาและหัวเสา

  • ค้ำยัน

  • ประดับผนัง และ กรอบรูป

  • ประดับยอดหลังคา

  • พนารักษ์

  • ชิ้นประดับ

  • แผ่นประดับผนัง

 

W-01

W 29.0 x D 9.0 x H 50.0 cm

W-02

W 42.0 x D 20.0 x H 76.0 cm

W-02A

W 31.0 x D 10.0 x H 59.0 cm

W-02B

W 42.0 x D 11.0 x H 76.0 cm

W-03

W 63.0 x D 10.0 x H 80.0 cm

W-01

W 29.0 x D 9.0 x H 50.0 cm

W-02

W 42.0 x D 20.0 x H 76.0 cm

W-02A

W 31.0 x D 10.0 x H 59.0 cm

W-02B

W 42.0 x D 11.0 x H 76.0 cm

W-03

W 63.0 x D 10.0 x H 80.0 cm