• บัวประดับฝ้าเพดาน

  • บัวประดับผนัง

  • ฐานโคมไฟและโดม

  • เสาและหัวเสา

  • ค้ำยัน

  • ประดับผนัง และ กรอบรูป

  • ประดับยอดหลังคา

  • พนารักษ์

  • ชิ้นประดับ

  • แผ่นประดับผนัง

 

PM-002

H 4.7 x W 2.5 x L 200 cm

PM-008

H 8.0 x W 2.5 x L 200 cm

PM-031

H 5.5 x W 2.6 x L 200 cm

PM-037

H 15.0 x W 6.0 x L 200 cm

PM-047

H 8.0 x W 2.9 x L 200 cm

PM-103

H 3.5 x W 2.0 x L 200 cm

PM-106

H 4.0 x W 2.7 x L 200 cm

PM-165

H 13.0 x W 8.0 x L 200 cm

PM-193

H 30.0 x W 22.0 x L 200 cm

PM-195

H 15.5 x W 10.0 x L 200 cm

PM-002

H 4.7 x W 2.5 x L 200 cm

PM-008

H 8.0 x W 2.5 x L 200 cm

PM-031

H 5.5 x W 2.6 x L 200 cm

PM-037

H 15.0 x W 6.0 x L 200 cm

PM-047

H 8.0 x W 2.9 x L 200 cm

PM-103

H 3.5 x W 2.0 x L 200 cm

PM-106

H 4.0 x W 2.7 x L 200 cm

PM-165

H 13.0 x W 8.0 x L 200 cm

PM-193

H 30.0 x W 22.0 x L 200 cm

PM-195

H 15.5 x W 10.0 x L 200 cm