• บัวประดับฝ้าเพดาน

  • บัวประดับผนัง

  • ฐานโคมไฟและโดม

  • เสาและหัวเสา

  • ค้ำยัน

  • ประดับผนัง และ กรอบรูป

  • ประดับยอดหลังคา

  • พนารักษ์

  • ชิ้นประดับ

  • แผ่นประดับผนัง

 

H -18

H 40.5 x W 94.0 x T 2.0 cm

OTH-28

Ø 50.0 x T 9.6 cm

OTH-30

H 35.0 x W 35.0 x T 2.3 cm

OTH-32

H 30.0 x W 30.0 x T 2.5 cm

OTH-34

H 14.0 x W 12.0 x T 3.0 cm

OTH-37

H 20.0 x W 38.5 x T 3.5 cm

OTH-38

H 23.0 x W 81.5 x T 5.0 cm

OTH-40

H 75.0 x W 75.0 x T 3.0 cm

OTH-42

H 57.5.0 x W 115.0 x T 10.5 cm

UL-01

H 20.0 x W 30.0 x D 12.0 cm

H -18

H 40.5 x W 94.0 x T 2.0 cm

OTH-28

Ø 50.0 x T 9.6 cm

OTH-30

H 35.0 x W 35.0 x T 2.3 cm

OTH-32

H 30.0 x W 30.0 x T 2.5 cm

OTH-34

H 14.0 x W 12.0 x T 3.0 cm

OTH-37

H 20.0 x W 38.5 x T 3.5 cm

OTH-38

H 23.0 x W 81.5 x T 5.0 cm

OTH-40

H 75.0 x W 75.0 x T 3.0 cm

OTH-42

H 57.5.0 x W 115.0 x T 10.5 cm

UL-01

H 20.0 x W 30.0 x D 12.0 cm