• บัวประดับฝ้าเพดาน

  • บัวประดับผนัง

  • ฐานโคมไฟและโดม

  • เสาและหัวเสา

  • ค้ำยัน

  • ประดับผนัง และ กรอบรูป

  • ประดับยอดหลังคา

  • พนารักษ์

  • ชิ้นประดับ

  • แผ่นประดับผนัง

 

CR-23

Ø 23.0 x H 3.1 cm

CR-24.5

Ø 24.5 x H 3.3 cm

CR-49

Ø 49.0 x H 6.0 cm

CR-68.5

Ø 68.5 x H 7.0 cm

CR-76

Ø 76.0 x H 7.0 cm

CR-85

Ø 85.0 x H 6.5 cm

D-109a

Ø 109.0 x H 25.0 cm

D-340F

Ø 340.0 x H 105.0 cm

D-360F

Ø 360.0 x H 70.0 cm

D-90F

Ø 90.0 x H 15.0 cm

CR-23

Ø 23.0 x H 3.1 cm

CR-24.5

Ø 24.5 x H 3.3 cm

CR-49

Ø 49.0 x H 6.0 cm

CR-68.5

Ø 68.5 x H 7.0 cm

CR-76

Ø 76.0 x H 7.0 cm

CR-85

Ø 85.0 x H 6.5 cm

D-109a

Ø 109.0 x H 25.0 cm

D-340F

Ø 340.0 x H 105.0 cm

D-360F

Ø 360.0 x H 70.0 cm

D-90F

Ø 90.0 x H 15.0 cm