• บัวประดับฝ้าเพดาน

  • บัวประดับผนัง

  • ฐานโคมไฟและโดม

  • เสาและหัวเสา

  • ค้ำยัน

  • ประดับผนัง และ กรอบรูป

  • ประดับยอดหลังคา

  • พนารักษ์

  • ชิ้นประดับ

  • แผ่นประดับผนัง

 

H-02

W 14.0 x D 15.0 x H 40.0 cm

H-14

W 11.2 x D 6.8 x H 15.5 cm

H-30

W 20.0 x D 22.0 x H 30.0 cm

H-31

W 10.0 x D 80.0 x H 175.0 cm

H-35

W 10.0 x D 7.0 x H 17.5 cm

H-36

H 25.0 x W 25.0 x L 60.0 cm

H-47

H 14.0 x W 8.5 x L 70.0 cm

H-48

W 70.0 x D 10.0 x H 100.0 cm

H-65

H 15.0 x W 17.5 x D 11.6 cm

H-67

H 100.0 x W 0.0 x D 20.0 cm

H-02

W 14.0 x D 15.0 x H 40.0 cm

H-14

W 11.2 x D 6.8 x H 15.5 cm

H-30

W 20.0 x D 22.0 x H 30.0 cm

H-31

W 10.0 x D 80.0 x H 175.0 cm

H-35

W 10.0 x D 7.0 x H 17.5 cm

H-36

H 25.0 x W 25.0 x L 60.0 cm

H-47

H 14.0 x W 8.5 x L 70.0 cm

H-48

W 70.0 x D 10.0 x H 100.0 cm

H-65

H 15.0 x W 17.5 x D 11.6 cm

H-67

H 100.0 x W 0.0 x D 20.0 cm