• บัวประดับฝ้าเพดาน

  • บัวประดับผนัง

  • ฐานโคมไฟและโดม

  • เสาและหัวเสา

  • ค้ำยัน

  • ประดับผนัง และ กรอบรูป

  • ประดับยอดหลังคา

  • พนารักษ์

  • ชิ้นประดับ

  • แผ่นประดับผนัง

 

H-19

W 20.0 x D 20.0 x H 55.0 cm

H-20

W 24.0 x D 24.0 x H 60.0 cm

H-22

Ø 20.0 x H 51.5 cm

H-24

Ø 12.5 x Ø 8.57 x H 120.0 cm

H-33

Ø 7.0 x Ø 28.0 x H 191.5 cm

H-37

W 50.0 x D 50.0 x H 60.0 cm

H-50

Ø 15.0 x H 80 cm

H-57

Ø 15.0 x H 130.0 cm

H-69

W 37.5 x D37.5 x H 71.5 cm

H-70

W 60.0 x D 60 x H 56.0 cm

H-19

W 20.0 x D 20.0 x H 55.0 cm

H-20

W 24.0 x D 24.0 x H 60.0 cm

H-22

Ø 20.0 x H 51.5 cm

H-24

Ø 12.5 x Ø 8.57 x H 120.0 cm

H-33

Ø 7.0 x Ø 28.0 x H 191.5 cm

H-37

W 50.0 x D 50.0 x H 60.0 cm

H-50

Ø 15.0 x H 80 cm

H-57

Ø 15.0 x H 130.0 cm

H-69

W 37.5 x D37.5 x H 71.5 cm

H-70

W 60.0 x D 60 x H 56.0 cm